Tak Semua Huruf Dibaca

Category:

Tahukah Kamu?
Sseeonrog jkia mbmecaa tdaik seuma hruuf dbicaa mleiaknan ktia hnyaa mebmcaa ktaa pretmaa dan ktaa treahkir sjaa bktnyia kmau bsia mbmecaa klaiamt ynag ejanayna tdiak bnaer ini